Badanie i leczenie zaburzeń powięzi

Dawniej powięzi nie poświęcano zbyt wiele uwagi. Ciągły rozwój medycyny zmienił diametralnie podejście do tej tkanki.

Powięź rozumiemy jako wszystkie kolagenowe tkanki, a ich morfologia jest kształtowana przez działające na nią napięcia.

Powieź dzielimy na:

  • Powierzchowną.
  • Głęboką.
  • Namięsną.

Jeśli przyjrzymy się funkcji powięzi, to do najważniejszych jej funkcji należą:

  • Tworzenie tak zwanego opakowania dla tkanek.
  • Chroni tkanki przed uszkodzeniem.
  • Absorbuje siły, które oddziałują na nią z zewnątrz.
  • Wytycza drogę i kanały dla wszystkich naczyń.

Coraz liczniejsze badania dowodzą, że powieź jest bardzo ważną tkanką, która może dawać różne dolegliwości – od dyskomfortu po uporczywy ból.

Odpowiednia diagnoza fizjoterapeuty, daje możliwości uwolnienia się od bólu, który mógł już miesiącami towarzyszyć pacjentowi.

Nie wszystkie techniki używane w leczeniu powięzi należą do technik bolesnych.