Bóle kręgosłupa

Życie w ciągłym pośpiechu sprawia, że każdego człowieka przynajmniej raz w ciągu jego życia dopada ból tej okolicy. Bóle jednego z trzech odcinków kręgosłupa są jedną z najczęstszych dolegliwości narządu ruchu.

Aktualna wiedza medyczna daje dużą różnorodność w rozpoznawaniu przyczyn ich powstawania, objawów i ich sposobów oceny, a wreszcie, metod leczenia.

Istota choroby polega na stopniowym, wieloetapowym zużywaniu i zdzieraniu  się elementów kręgosłupa., które może być przyśpieszone w skutek oddziaływania na nie przeciążeń przewyższających ich wytrzymałość.

Bóle kręgosłupa mogą mieć swoje podstawy w przeciążeniach wszystkich struktur, kostno-stawowych, mięśniowych i powięziowych.

Powtarzanie ciągle tych samych czynności w nieprawidłowych wzorcach może doprowadzać do powstawania nieprawidłowych napięć w okolicy układu powięziowego.

Nie każdy ból kręgosłupa jest związany z nim ale może pochodzić również z innych części naszego ciała.