Rehabilitacja przedoperacyjna i pooperacyjna

Fizjoterapia przedoperacyjna i pooperacyjna obejmuje kinezyterapię, fizykoterapię i edukację pacjenta.

Najczęściej usprawniam pacjentów po:

  • Artroskopiach w obrębie stawów kończyn.
  • Po złamaniach kości z zespoleniem lub bez.
  • Po endoprotezoplastyce.
  • Po zabiegach chirurgicznych na tkankach miękkich.

Jeżeli jest to zabieg planowy, zalecane jest jak najszybsze rozpoczęcie rehabilitacji przedoperacyjnej. Zapewni ona wzmocnienie mięśni, zarówno kończyn jak i tułowia oraz wydłużenie i uelastycznienie tkanek miękkich.

Rehabilitacja pooperacyjna jest bardzo ważna, ponieważ pozwala skrócić w znacznym stopniu powrót do sprawności i aktywności pacjenta.