Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu

Od 2009 roku pracuję również w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym. Zajmuję się tam rehabilitacją dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu.

Na co dzień zajmuję się kinezyterapią naszych podopiecznych. Dwa razy w tygodniu jeżdżę na basen i prowadzę indywidualną fizjoterapię.

Różne rodzaje uszkodzenia mózgu powodują opóźnienie rozwoju mechanizmów kontrolujących postawę, równowagę i przemieszczanie się. Celem usprawniania jest utrzymanie lub poprawa kontrolowania postawy i ruchów, ale również konieczne jest leczenie zaburzeń mięśniowych i stawowych.

Wszystkie komponenty ruchowe ulegają zmianom wraz z rozwojem i wzrostem dziecka.

Jeśli jest to możliwe, proces rehabilitacji powinien być nastawiony na jak największą samodzielność małego lub już starszego pacjenta.