Metoda Hallwick

Głównym punktem odniesienia tej metody jest oswojenie z środowiskiem wodnym osób niepełnosprawnych, tak aby obecność w tym środowisku sprawiała przyjemność. Kolejnymi etapem jest osiąganie coraz większej samodzielności i zdobycie konkretnych umiejętności. Metoda ta opiera się o pracę w grupie, ale nie musi ona być prowadzona w ten sposób.

Środowisko wodne daje ogromne możliwości dla osób które moją dysfunkcje narządu ruchu.

Korzyści płynące z stosowania tej metody:

  • Wzmocnienie osłabionych mięśni.
  • Poprawa zakresu ruchomości w stawach.
  • Doskonalenie reakcji równoważnych.
  • Normalizacja napięcia mięśniowego.
  • Obniżenie progu odczuwania bólu.
  • Poprawa stanu psychofizycznego.

Metody nauczania pływania osób niepełnosprawnych uczyłem się od mgr Anny Olasińskiej.