Terapia cranio-sacralna (czaszkowo-krzyżowa)

Manipulacje czaszkowe są jednym z działów terapii manualnej.

Ich początek sięga wczesnych lat XX wieku, następnie zostały rozwinięte przez Sutherlanda.

U podstaw tej metody leżą:

  • Wewnętrzna ruchliwość mózgu i rdzenia kręgowego.
  • Fluktuacje płynu mózgowo-rdzeniowego.
  • Ruchliwość wewnątrzczaszkowych i rdzeniowych opon.
  • Ruchomość kości czaszki.
  • Mimowolna ruchomość kości krzyżowej między kośćmi biodrowymi.

Podczas stosowania leczenia czaszkowego, wymaga się od terapeuty skupienia, spokoju oraz celowego i zamierzonego wykonania terapii.

Terapii według podejścia biodynamicznego uczyłem się od mgr Justyny Sadowskiej i dr Grażyny Walasek.