Obejmuje rehabilitację pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Podczas całego procesu leczenia stawia się na przywrócenie pacjentowi w jak największym stopniu utraconych funkcji narządu ruchu, mowy i funkcji poznawczych.

Bardzo ważnym zadaniem fizjoterapeuty jest poprawa jakości życia pacjenta oraz jego rodziny.

Warto pamiętać, że tkankę nerwową cechuje bardzo duża plastyczność. Odpowiednie metody neurofizjologiczne dają możliwość wytwarzania nowych połączeń nerwowych.

Zajmuję się rehabilitacją pacjentów po:

  • udarze mózgu,
  • operacjach neurochirurgicznych,
  • dystrofiach mięśniowych,
  • i innych chorobach układu nerwowego.