Coraz większa liczba osób naszego społeczeństwa poświęca swój wolny czas na aktywność ruchową. Każdy rodzaj aktywności może nieść za sobą różne rodzaje urazów. Mogą być to przeciążenia, naderwania, skręcenia lub naciągnięcia.

Poddawanie ciągłym mikrourazom tkanek może prowadzić do większych uszkodzeń. Najlepszą formą jest oczywiście profilaktyka, czyli zapobieganie urazom. Jednak jeśli już się pojawia problem, potrzebna jest interwencja lekarza i fizjoterapeuty.

Nie można zapominać o odnowie biologicznej, która jest bardzo ważna w różnych typach aktywności ruchowej. Odnowa biologiczna to świadome oddziaływanie na organizm za pomocą różnych środków, w celu przyśpieszenia fizjologicznych procesów regeneracyjnych.

Do niektórych metod odnowy zalicza się:

  • masaż leczniczy,
  • fizykoterapie,
  • kinezyterapie,
  • terapię tkanek miękkich.