Dawniej powięzi nie poświęcano zbyt wiele uwagi. Ciągły rozwój medycyny zmienił diametralnie podejście do tej tkanki.

Powięź rozumiemy jako wszystkie kolagenowe tkanki, a ich morfologia jest kształtowana przez działające na nią napięcia.

Powieź dzielimy na:

  • powierzchowną,
  • głęboką,
  • namięsną,

Jeśli przyjrzymy się funkcji powięzi, to do najważniejszych jej funkcji należą:

  • tworzenie tak zwanego opakowania dla tkanek,
  • ochrona tkanki przed uszkodzeniem,
  • absorbowanie siły oddziałującej na nią z zewnątrz,
  • wytyczanie drogi i kanałów dla wszystkich naczyń.

Coraz liczniejsze badania dowodzą, że powięź jest bardzo ważną tkanką, która może dawać różne dolegliwości – od dyskomfortu po uporczywy ból.

Odpowiednia diagnoza fizjoterapeuty, daje możliwości uwolnienia się od długotrwałego bólu towarzyszącego pacjentowi.

Nie wszystkie techniki używane w leczeniu powięzi należą do technik bolesnych.