Pinoterapia początkowo była skrótem koncepcji medycyny manualnej R. Składowskiego, potem zaczęła ewoluować pod względem technologicznym z uwagi na konieczność zastępowania technik manualnych technikami narzędziowymi. Ta innowacyjna metoda w dużym stopniu bazuje na planowym wyzwalaniu określonych odczynów lub odruchów związanych np. z funkcją receptywną powięzi.

Działanie terapeutyczne opiera się na wiedzy z zakresu elektryczności tkanek oraz zdolności organizmu do samoleczenia.