Życie w ciągłym pośpiechu sprawia, że każdego człowieka przynajmniej raz w życiu dopada ból kręgosłupa. Bóle jednego z trzech jego odcinków  są najczęstszą dolegliwością narządu ruchu.

Aktualna wiedza medyczna daje dużą różnorodność w rozpoznawaniu przyczyn ich powstawania, objawów i ich sposobów oceny a wreszcie metod leczenia.

Istota choroby polega na stopniowym, wieloetapowym zużywaniu i zdzieraniu  się elementów kręgosłupa, które może być przyśpieszone w skutek oddziaływania na nich przeciążeń przewyższających ich wytrzymałość.

Bóle kręgosłupa mogą mieć swoje podstawy w przeciążeniach wszystkich struktur kostno-stawowych, mięśniowych i powięziowych.

Powtarzanie ciągle tych samych czynności w nieprawidłowych wzorcach może doprowadzać do powstawania nieprawidłowych napięć w okolicy układu powięziowego.