Przez jedenaście lat pracowałem  w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Zajmowałem się tam rehabilitacją dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu.

Różne rodzaje uszkodzenia mózgu powodują opóźnienie rozwoju mechanizmów kontrolujących postawę, równowagę i przemieszczanie się. Celem usprawniania jest utrzymanie lub poprawa kontrolowania postawy i ruchów. Konieczne jest również leczenie zaburzeń mięśniowych i stawowych.

Wszystkie komponenty ruchowe ulegają zmianom wraz z rozwojem i wzrostem dziecka.

Jeśli jest to możliwe proces rehabilitacji powinien być nastawiony na jak największą samodzielność pacjenta.