Głównym punktem odniesienia tej metody jest oswojenie z środowiskiem wodnym osób niepełnosprawnych, tak aby obecność w tym środowisku sprawiała im przyjemność. Kolejnymi etapem jest osiąganie coraz większej samodzielności i zdobycie konkretnych umiejętności. Metoda ta opiera się o pracę w grupie, ale nie musi ona być prowadzona w ten sposób.

Środowisko wodne daje ogromne możliwości dla osób, które moją dysfunkcje narządu ruchu.

Korzyści płynące z stosowania tej metody:

  • wzmocnienie osłabionych mięśni,
  • poprawa zakresu ruchomości w stawach,
  • doskonalenie reakcji równoważnych,
  • normalizacja napięcia mięśniowego,
  • obniżenie progu odczuwania bólu,
  • poprawa stanu psychofizycznego.

Metody nauczania pływania osób niepełnosprawnych uczyłem się od mgr Anny Olasińskiej.